Θέρμανση Πετρελαίου
 
Παρά τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας τα τελευταία χρόνια, το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει η πιο διαδεδομένη μορφή ενέργειας για τη θέρμανση των κτηρίων. Πρόκειται για μέθοδο δοκιμασμένη, με πολλές εναλλακτικές λύσεις, ικανοποιητικά αποτελέσματα και καλή ποιότητα θέρμανσης.
 
Η λειτουργία των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης βασίζεται στη θέρμανση νερού και την κυκλοφορία του στα θερμαντικά σώματα, διαχέοντας με φυσική ροή αέρα τη θερμότητα στον χώρο. Με βάση αυτή τη ροή λειτουργίας, ο λέβητας είναι ουσιαστικά το πιο σημαντικό τμήμα του συστήματος, γι’ αυτό η επιλογή του επηρεάζει καθοριστικά το επίπεδο θέρμανσης που θα επιτευχθεί στον χώρο μας, αλλά και την οικονομία που μπορούμε να εξασφαλίσουμε.
 
Η εμπειρία της DELATOLAS ENERGY και η τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων και συσκευών της εταιρείας De Dietrich, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις συστημάτων πετρελαίου θέρμανσης, είναι εγγυήσεις αξιοπιστίας και υψηλών θερμικών αποδόσεων. Η επιλογή σωστών συσκευών θέρμανσης εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης, μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής και, φυσικά, εξοικονόμηση καυσίμου.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο σύστημα με λέβητα κεντρικής θέρμανσης, έναντι των άλλων μορφών θέρμανσης, είναι το γεγονός ότι ζεσταίνει ομοιόμορφα κάθε χώρο, διατηρώντας τη θερμότητα για αρκετές ώρες. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή θερμοστατικών κεφαλών, που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα. Έτσι επιτυγχάνουμε μεγάλη ακρίβεια στο ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε σε κάθε χώρο, χωρίς άσκοπη σπατάλη.
 
Μικρές συμβουλές για να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου, είναι οι εξής:

1. Μειώνουμε κατά ένα βαθμό (ή περισσότερο, αν αισθανόμαστε σχετική θερμική άνεση) τη ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου, έχοντας κατά νου ότι το ιδανικό φάσμα λειτουργίας είναι 19°C - 21°C.
2. Προτιμούμε να λειτουργούμε συνεχώς το σύστημα θέρμανσης, σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, παρά να το ανοιγοκλείνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
3. Ελέγχουμε κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου για τυχόν ύπαρξη αέρα στα θερμαντικά σώματα (εξαέρωση), επειδή ο αέρας εντός του δικτύου μειώνει σημαντικά την απόδοση του συστήματος θέρμανσης.
4. Αποφεύγουμε την κάλυψη, με διάφορα αντικείμενα, των θερμαντικών σωμάτων, γιατί έτσι μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.
5. Δεν παραλείπουμε τη συστηματική συντήρηση του λέβητα, αφού αποτελεί την ‘‘καρδιά’’ του συστήματος και η σωστή λειτουργία του μας εξοικονομεί σημαντικές ποσότητες καυσίμου!